Carl Emil Lind Christensen fra 3U, mener, at gymnasiet former og danner.

Borupgaard Gymnasium ruster eleverne til den digitale virkelighed

Det handler om at kunne skelne mellem fake news og sande nyheder, om at kunne bruge de digitale muligheder og om at udvikle kritiske, engagerede og demokratiske samfundsborgere, der kender sit ansvar og tør tage det.

Af: Michael Winther

Digital dannelse er med den nye gymnasiereform slået fast som et centralt element i uddannelsen. På Borupgaard Gymnasium i Ballerup har de dog for længst taget konsekvensen af den voksende digitalisering af samfundet: Her arbejdes målbevidst og dedikeret med digital dannelse som noget, der naturligt præger skoledagen for alle klasser. Det er nemlig afgørende, at de kommende generationer dels kan udnytte de mange nye muligheder, som digitaliseringen åbner for. Dels at det sker med en kritisk tilgang, hvor de som minimum får opbygget et fintfølende apparat, der gør, at de kan skelne mellem valide og populistiske kilder i cyberspace.

Vi lærer at bruge de digitale medier konstruktivt i forhold til vores egen læring og samtidig lærer

- Digitaliseringen af stort set alle forhold i samfundet, stiller helt nye krav til undervisningen i gymnasiet. På den ene side skal eleverne lære at beherske de digitale værktøjer og mulighederne i dem, arbejde med dem og komme frem til ny og måske overraskende viden. På den anden side skal de udstyres med en kildekritisk tilgang, der gør, at de er i stand til at skelne fake news fra sande nyheder. Herudover skal nutidens gymnasieelever kunne inddrage etiske aspekter i brugen af de digitale værktøjer, og så skal de ikke mindst kende de forskellige risici, herunder risikoen for misbrug, som bl.a. identitetstyveri, forklarer lektor Jette Friis Tuca.

Digitale fodspor

Uden digital dannelse er det svært at begå sig i samfundet, hvor bare det at betale sin skat, købe en busbillet eller bestille tid hos tandlægen forudsætter digitale færdigheder. For at kunne bidrage til samfundsudviklingen er det derfor vigtigt, at gymnasieeleverne udstyres med en viden og indsigt, der rækker dybere ned i digitaliseringens muligheder og afkroge.

På Borupgaard Gymnasium arbejder de strategisk med at indarbejde digitaliseringen som et naturligt redskab i samtlige fag. Eleverne skal bruge de digitale medier og værktøjer på alle fronter og parametre. Skabe film og fortællinger, dele dokumenter, arbejde tværfagligt, samarbejde i cyberspace og tage ansvar for egen læring.

Lektor Jette Friis Tuca udstyrer eleverne med en kildekritisk tilgang.

- Vi lærer at bruge de digitale medier konstruktivt i forhold til vores egen læring, og samtidig lærer vi at være kritiske. For eksempel har vi haft oplæg af nogle studerende fra IT-Universitetet, som forklarede om de digitale fodspor, vi afsætter, når vi bruger de digitale medier. Det var en øjenåbner, og en øjenåbner der gør os mere parate, til at gå ud og tage et samfundsmæssigt ansvar, siger Carl Emil Lind Christensen, der går i 3u.

Almen dannelse

Udover at sætte pris på at blive rustet til at tackle den digitale virkelighed fremhæver Carl Emil også andre ting, man får med i baggagen som stx-student, især den almendannelse, som de klassiske fag som bl.a. dansk, historie, religion og oldtidskundskab giver.

- Netop de fag perspektiverer vores eget liv og den kulturhistorie, vi er formet af. Det gør, at vi bliver mere åbne og imødekommende for nye ideer og strømninger. På den konto får vi et rigtigt godt og solidt udgangspunkt for at kunne tage del i samfundet og udviklingen af demokratiet, fortæller Carl Emil Lind Christensen.