På Gladsaxe gymnasium eksperimenterer de med indretningen. Klasselokaler med fatboys, picnicborde og sofaarrangementer.

Rummeligt gymnasium med internationalt udsyn

Gladsaxe gymnasium er et velfungerende gymnasium i social balance. Her går fagligheden, fornyelsen og fællesskabet hånd i hånd med et internationalt udsyn, der er sat i system for både elever og lærere. Aktuelt arbejdes der på at indarbejde FN’s 17 klimamål i undervisningen.

Af: Michael Winther

Der er tale om et af landets store gymnasier, og med 1050 elever favner gymnasiet bredt med hensyn til fagudbud og muligheder. Især indenfor naturvidenskab, samfundsfag og musik står gymnasiet med en meget skarp og attraktiv profil. Hertil skal lægges et internationalt udsyn, der er sat i system for både elever og lærere gennem formaliserede samarbejder med det nordiske udvekslingsprogram Nordplus, samt den europæiske pendant Erasmus. Det betyder, at eleverne på Gladsaxe gymnasium får indsigt i internationale og globale forhold. De lærer om kulturforskelle, andre levevilkår og politiske og sociale forhold, der adskiller sig fra den danske velfærdsmodel. Erfaringer der er givtige og vigtige, når eleverne senere kaster sig over en videregående uddannelse eller direkte ud på arbejdsmarkedet. Centralt står også lige nu indarbejdelsen af FN´s 17 klimamål

Rektor Eva Krarup Steensen uddanner robuste og ansvarlige studenter.

- Vores gymnasium er kendetegnet ved, at vi har en række internationale aktiviteter, som inkluderer både elever og lærere. Eksempelvis har vi lige haft vores globale klasse, der har engelsk og samfundsfag på A-niveau, på studietur til Indien, hvor de besøgte både New Delhi og Himalaya. Vi har altid flere internationale projekter kørerende samtidig. Projekter der handler om erfaringsudveksling, nye viden og bredere perspektiver. Det er en øjenåbner for eleverne, og jeg er sikker på, at det at de allerede i gymnasiet stifter erfaring med at samarbejde med eller få et fagligt oplæg af kinesere, indere, tyskere, franskmænd eller italienere gør, at de er bedre rustet og mere robuste til at indtage en ansvarlig rolle i udviklingen af samfundet både globalt og lokalt, siger Eva Krarup Steensen, der er rektor på Gladsaxe Gymnasium.

Samarbejde på tværs

Gladsaxe gymnasium har en bred elevsammensætning fra Gladsaxe og omegn samt Værløse. Netop den demografiske profil sikrer et levende og kulørt gymnasium, der er rummeligt og tør gå foran på mange fronter. Der er en levende idræts- og teaterkultur, klasserum med sofaer, fatboys og picnicborde, men i bund og grund handler det om at uddanne demokratiske samfundsborgere, der er nysgerrige og åbne, som har lært at lære og som evner at samarbejde på tværs af fag og kulturer.

- Gymnasiet er en smeltedigel, hvor vi både skal ramme- og italesætte den almene dannelse og de faglige kompetencer, der forudsætningen for at komme ind på en videregående uddannelse, som det jo i bund og grund er gymnasieskolens opgave at forberede eleverne til. Den opgave tager vi meget alvorligt, og derfor sigter vi også gennem hele vores praksis med det brede fagudbud, med vores didaktiske og pædagogiske indsats, og med de fysiske rammer vi kan tilbyde vores elever, at uddanne dem til selvstændige individer, der kan træffe individuelle valg, der er til gavn for dem selv og fællesskabet, forklarer Eva Krarup Steensen.