I forskningsprojektet Digital Dannelse og Kompetenceudvikling sættes digital dannelse i gymnasieskolen i system.

Nyt forskningsprojekt ruster gymnasiet digitalt

Med et nyt aktionsforskningsprojekt sætter Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier ved Aarhus Universitet nu fokus på digitale kompetencer i gymnasieskolen. Det sker med en forskningsbevilling fra Styrelsen for IT og Læring, og udgangspunktet er den seneste revision af gymnasieloven, hvor der stilles skarpt på at ruste eleverne til fremtidens digitale samfund.

Af: Michael Winther

Et spritnyt forskningsprojekt, der løber i perioden 2017 til 2020, skal nu afdække, hvordan man i fremtiden skal arbejde med digitale kompetencer og digital dannelse i gymnasieskolen. Det forventes, at forskningsprojektet i udgangen af 2019, vil kunne præsentere en række anbefalinger til hvordan man kan styrke gymnasieskolens arbejde med digitale kompetencer, herunder hvordan lærerne kan implementere digital læring i alle fag og på alle niveauer.

Ned i substansen

Forskningsprojektet, der lyder navnet DiDaK, Digital Dannelse og Kompetenceudvikling, er et såkaldt aktionsforskningsprojekt, hvor der indgår en række skoler, der i forvejen har arbejdet innovativt og succesfuldt med it og digitale læremidler. Skolerne er Køge Gymnasium, Odense Tekniske Gymnasium, Viborg Gymnasium og HF, VUC Aarhus samt handelsgymnasiet Baltorp Gymnasium NEXT i Ballerup. Samlet udgør de en geografisk spredning og repræsenterer samtidig gymnasieskolens forskellige grene med STX, HTX, HHX og HF, hvilket giver sikkerhed for, at forskningsprojektets samlede resultater fremover kan bruges bredt i gymnasiet.

- Udgangspunktet for forskningsprojektet er helt overordnet, at vi har den hypotese, at teknologiudviklingen og hele den teknologiske innovation rykker ved fagene, og den måde der bliver undervist på. Rykker ved didaktikken, omformulerer pædagogikken og ændrer en lang række forskellige forhold i læringssituationen. Men helt nede i materien ved vi ikke ret meget om, hvad det er, der sker, forklarer lektor, PhD Christian Dalsgaard fra Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier ved Aarhus Universitet.

Lektor, PhD Christian Dalsgaard ser frem til, at resultaterne implementeres i undervisningen.

Og netop det at kende substansen er afgørende, når implementeringen af digital læring og digitale kompetencer skal italesættes, som et vigtigt element i gymnasieskolens undervisning og i de fremtidige læreplaner. Derfor forventes det samtidig, at forskningsprojektet, når det er færdigt, vil rumme en række anbefalinger til hvordan gymnasiet i det hele taget skal tackle den nye digitale virkelighed. En virkelighed hvor det er vigtigt at kende til gymnasieelevernes søgestrategi på Google, og hvad digitaliseringen i det hele taget tilfører og ændrer på fag som tysk, matematik og historie, samt hvordan de digitale muligheder ændrer på vores mindset i forhold undervisning og læring.

Nye sprog

Forskningsprojektet skal bl.a. afdække hvad eleverne rent faktisk gør, når de bevæger sig rundt på internettet. Hvilke overvejelser de gør sig inden de begynder at søge, hvordan de anlægger søgestrategien, og hvordan de efterfølgende bruger søgestrategiens resultater i det videre arbejde. Samtidig skal forskningsprojektet belyse hvordan gymnasieeleverne vægter de forskellige kilder, og hvordan de afgør, om det er søgehit nr. 1, 4 eller 10, de skal bruge i det videre arbejde.

- Forskningsprojektet stiller mange spørgsmål, og det bliver rigtig spændende at komme til bunds og blive klogere. For digitalisering har allerede introduceret mange nye genrer, som bl.a. SMS.