Lyngby Gymnasium praktiserer innovation i alle led

Lyngby Gymnasium er et nyt gymnasium, der vægter en stærk faglighed kombineret med et skærpet fokus på innovation og design thinking. Det handler nemlig om at forberede gymnasieeleverne til fremtiden. En fremtid hvor ny viden skal bruges til at skabe værdi for andre.

Af: Michael Winther

Lyngby Gymnasium er en del af uddannelseskoncernen Knord, der også tæller uddannelsesaktiviteter i både Hillerød og Frederikssund. Gymnasiet har til huse i et frugtbart campusfællesskab med Lyngby Handelsgymnasium, og netop den faktor gør det let og ubesværet, at skabe synergi og tværfaglighed mellem de to grene af gymnasieskolen. Det udnyttes til fulde i forbindelse med både den ordinære undervisning og i særligt strukturerede projektforløb, hvor tværfagligheden virkelig får mulighed for at folde hele sit potentiale ud.

- Vi har lige haft et spændende tværfagligt forløb med Handelsgymnasiet, hvor de merkantile og naturvidenskabelige fag virkelig var i samspil med hinanden. Det skete i et projekt om ølbrygning og etablering af et bryggeri. Vores elever fra det almene gymnasium tog sig af alt det naturvidenskabelig med hensyn til gær, smag og skum, mens eleverne fra handelsgymnasiet tog sig af den merkantile side med design, virksomhedsstruktur og brandudvikling. Projektet var virkelig en øjenåbner til, hvordan tingene skal spille sammen for at få succes, og derfor også et tværfagligt projekt af høj kvalitet, fordi det bidrog til fornyet indsigt, hvad angår både innovation og design thinking, forklarer rektor Camilla Rye Jørgensen fra Lyngby Gymnasium.

Tænker ud af boksen

Netop innovation og design thinking er et gennemgående træk ved Lyngby Gymnasiums måde at folde gymnasieuddannelsen ud på, og det sker på alle fag, på alle niveauer og på alle årgange. Det handler om kompetencer og kundskaber, om at gøre fagene nærværende og omsættelige til nye ideer. Om at tænke ud af boksen, og om at være kreativ i sin omgang med de forskellige fag, som de præsenteres i dagens gymnasieskole. Og det gælder hele vejen rundt. Fra oldtidskundskab til matematik over idræt og kemi til historie og dansk.

- Som gymnasium har vi en fornem opgave i at forberede eleverne til fremtiden. Give dem perspektiver og viden, skabe et didaktisk læringsmiljø hvor den faglige fornyelse er i centrum, og ikke mindst lære dem at samarbejde med et løsningsorienteret sigte, hvor de går kritisk og nysgerrigt til værks. Det er vores målsætning, og det sker under vores slogan, som i al sin enkelhed lyder: ihærdighed, respekt og fornyelse, siger Camilla Rye Jørgensen.

Valgfrie fag

Rektor Camilla Rye Jørgensen lægger vægt på innovation design thinking.

Det tætte samarbejde med Lyngby Handelsgymnasium gør også, at eleverne har mulighed for at tage valgfrie fag, som ligger ud over det almindelige gymnasiepensum. Det gælder bl.a. fag som organisationsteori, finansiering og markedskommunikation.

- Vi synkroniserer vores timeplaner med handelsgymnasiet, og det gør, at vores elever kan følge en række fag, de ellers ikke ville have mulighed for, ligesom eleverne på handelsgymnasiet eksempelvis kan følge undervisningen i filosofi. Her har vi et hold lige nu som består af 13 HHX’ere og 15 fra STX. Det er da fornemt og giver en synergi, der er berigende for læringsmiljøet, fortæller Camilla Rye Jørgensen.