Foto: Anders Kjærbye

Private gymnasier giver plads til individer

Mens tendensen blandt offentlige gymnasier går i retning af større skoler og flere elever, udstikker private gymnasier en anden kurs. Her handler det ikke om volumen, men om at give plads til både fællesskab, individer og en anderledes fagprofil.

Af: Lasse Lundberg Andreasen

Hver fredag morgen står rektor for Brøndby Gymnasium, Pia Sadolin, og siger godmorgen til samtlige af gymnasiets 237 elever. Hun kender dem alle ved navn.

»Det er naturligvis ikke alle, jeg kender lige godt, men jeg tror, det er vigtigt, at alle føler sig velkommen og som en del af gymnasiet. Og det kan jeg gøre, fordi vi ikke er større, end vi er.«

Brøndby Gymnasium er et privat gymnasium. Pia Sadolin har været rektor her siden 2005, og hun er ikke i tvivl om, hvor den store forskel på offentlige og private gymnasier kommer til syne.

»Der er en udpræget grad af tryghed blandt vores elever og deres forældre. Vi er et relativt lille gymnasium og det giver mulighed for et fællesskab mellem eleverne, som mange sætter stor pris på. Og med vores idrætsprofil ved forældrene, at vi tager de nødvendige hensyn til elever, som også passer en elitesportskarriere ved siden af deres skolegang,« fortæller hun.

Som privat gymnasium har Brøndby Gymnasium mulighed for at sammensætte fag og linjer ud fra nogle andre hensyn end i offentligt regi. Det betyder bl.a. at man her, som et af de eneste gymnasier i landet, har gjort fagene informatik og kodning obligatorisk for alle på grundforløbet.

»Vi kan skille os ud med en fagprofil, som du ikke kan få andre steder. Det er en frihed, vi kan tage os, fordi vi er et privat gymnasium,« påpeger Pia Sadolin.

Det betyder bl.a. også, at Brøndby Gymnasium tilbyder fag, som man f.eks. ellers kun finder på HHX eller HTX.

»Erhvervsøkonomi på B-niveau er et af de fag, som er med til at give os en anderledes fagprofil. Vi har også arbejdet med at skaffe mentorer som en del af undervisningen i netop erhvervsøkonomi. Det vil sige, at eleverne kommer ud i rigtige virksomheder og får en fornemmelse for, hvordan tingene de lærer i skolen, kan bruges ude i erhvervslivet.«

Top-tre i løfteevne

Brøndby Gymnasium

Brøndby Gymnasium er en del af Brøndby stadion. Du kan besøge gymnasiet, når der d.10. januar 2018 er orienteringsaften for nye elever og forældre. Find mere information om gymnasiet på

www.brondby-gym.dk

For nylig offentliggjorde den liberale tænketank CEPOS en undersøgelse, som viser, at private gymnasier generelt er bedre til at løfte elevers faglige niveau. Og blandt de private gymnasier rangerede tænketanken Brøndby Gymnasium som nummer tre i Danmark.

»Vi har med stor succes etableret et studiemiljø, hvor elever kan komme og arbejde med de større opgaver. De sidder sammen og kan bruge hinanden til at tale om opgaverne. Det er en kæmpe hjælp for elever, som f.eks. ikke har kunnet få den hjælp og støtte før. Og det faglige miljø afspejler sig tydeligt i deres karakterer.«

For eleverne er det nemt at vælge faglighed og fordybelse til. Mange kommer i forvejen med en sund arbejdsmoral i bagagen, fordi de i forvejen arbejder hårdt på en sportskarriere. Og andre, som ikke nødvendigvis er elitesportsudøvere, kan også nemt se fordelene ved at være elev på det private gymnasium.

»Jeg er glad for at have valgt Brøndby Gymnasium. Her er der fokus på undervisningen og både elever og lærere er meget engagerede. Jeg føler, at det var den helt rigtige beslutning at vælge Brøndby Gymnasium«, fortæller Cecilie Morild som går i 1.s.

Hendes klassekammerat Roni Arabaci, deler tilfredsheden ved valget af BG, som gymnasiet også kaldes i daglig tale:

»Jeg spiller på Brøndbys U17-hold. Det betyder, at jeg kun har 20 meter fra klublokalet til gymnasiet. Det er et lille sted, så man kommer hurtigt til at lære alle at kende. Det skaber et godt fællesskab, synes jeg.«

Som elev på Brøndby Gymnasium er der i det hele taget gjort alt for, at skoledagen er så indbydende som muligt. Det betyder også, at en del af prisen for at gå på gymnasiet går til en frokostordning. Ifølge Pia Sadolin er eleverne på den måde sikret ordentlig frokost hver dag – til glæde for både elever og de forældre, som ikke skal tænke på hverken madpakke eller lommepenge til kantinekøb.