Foto: Anders Kjærbye

Sammenhold, idræt og høj faglighed på Brøndby Gymnasium

Brøndby Gymnasium er et lille og trygt privatgymnasium, der ligger på Brøndby Stadion i et åbent og imødekommende nybyggeri. Gymnasiet og omgivelserne summer af liv og fysisk aktivitet. Atmosfæren er hyggelig, og alle kender hinanden på tværs af køn, årgange og studieretninger.

Af: Lasse Lundberg Andreasen

Brøndby Gymnasium tager ansvar for læring, både fagligt og socialt. Nye 1.g’ere bydes velkommen gennem et særligt tilrettelagt introforløb, og en rundspørge blandt skolens nuværende 1.g-årgang viser 100 % trivsel. Og netop elevtrivsel er en grundsten i hverdagen, forklarer studievejleder Maja Schomacker:

»På et lille gymnasium er det nemt som studievejleder at få en tæt relation til eleverne. Vi får som studievejledere hurtigt et indtryk af alle de nye elever, da vi har to individuelle samtaler i grundforløbet. Vi taler blandt andet om afklaring i forhold til studieretningsvalg i relation til fag, niveauer og mulige fremtidige uddannelse. Og så støtter vi, når noget er svært.«

Godt samvær mellem skolens elever er vigtigt. Til hverdag spiser skolens 9 klasser sund frokost sammen i gymnasiets kantine. Det er med til at skabe tætte relationer og nye venskaber. Der er også frisk frugt til eleverne hele dagen, og der er højt humør rundt om bordfodboldbordet i pauserne mellem lektionerne:

»Der er rigtig hyggeligt og rart på BG, og man føler sig hurtigt godt tilpas. Vi snakker sammen på tværs af årgangene, fordi vi er en lille skole, og det gør det let at snakke sammen. Flere af os har fælles interesser, og så er der også mange 2. og 3.g’ere der er tutorer for 1.g’erne. På den måde har jeg lært de fleste der går her at kende,« fortæller elev på BG, Alberte Helligsøe Hansen.

Online med høj faglighed

Digitalisering og IT er et kerneområde på BG, og gymnasiet deltager løbende i nye initiativer. Her er kodning på skoleskemaet, og forskellige programmeringssprog og -værktøjer udfordrer elevernes kreativitet og abstraktionsevne, forklarer underviser i informatik, Morten Schultz:

»Innovation er en helt essentiel del af undervisningen, og i en afvejet veksling mellem teori og praksis eksperimenterer eleverne med og udvikler digitale teknologier som løsninger på konkrete problemstillinger. Vi arbejder også målrettet med digital dannelse og IT-sikkerhed. Det er et tiltag, der øger elevernes bevidsthed om, hvordan man er online i virtuelle fællesskaber på en hensigtsmæssig måde, samt deres forståelse for, hvad information er, og ikke mindst hvordan den bruges.«

En fast bestanddel af alle lærernes kompetenceudvikling er rettet mod IT. Sådan bliver de nyeste digitale teknikker og pædagogiske virkemidler en integreret del af undervisningen, og på den måde kan den enkelte lærer bedst muligt hjælpe eleverne og sikre variation i undervisningen.

Unik mentorordning

Brøndby Gymnasium tilbyder også en særlig mentorordning sammen med faget erhvervsøkonomi. Her bliver hver enkelt elev knyttet sammen med en leder fra en større dansk virksomhed. Gennem en række møder lærer eleven, hvordan faglighed bliver til praksis på en arbejdsplads. Mentorordningen tæller blandt andet virksomheder som Danske Bank, Conscia, Falck og COOP.

Ny, unik studieretning: Idræt A – samfundsfag A

Brøndby Gymnasium

Har du lyst til at høre mere om Brøndby Gymnasium?

Så kom til orienteringsaften onsdag d. 10.1.2018 kl. 18.30-20.00

BRØNDBY GYMNASIUM
BRØNDBY STADION 28A
2605 BRØNDBY
TLF: 43 20 50 70

Se også hele udvalget af studieretninger på

www.brondby-gym.dk

BG er det eneste gymnasium i hovedstadsregionen, der kan tilbyde den unikke studieretning Idræt A – Samfundsfag A. Den nye studieretning henvender sig til alle elever, der elsker at arbejde med idræt som både praktisk og teoretisk fag i samarbejde med et væld af aktører indenfor idrættens verden. Det giver spændende muligheder for at fordybe sig i idræt og sundhed med et samfundsfagligt perspektiv:

»Vi er glade for, at vi på den måde kan styrke den stærke idrætsprofil, vi altid har haft. Nu kan vi med Idræt A give vores elever et optimalt fagligt grundlag for at kvalificere sig til de bedste uddannelser inden for idrætsområdet. Og kombineret med Samfundsfag A giver det studieretningen et fagligt stærkt sundheds- og samfundsmæssigt perspektiv,« fortæller rektor Pia Sadolin.

Brøndby Gymnasiums øvrige studieretninger går i 3 klare retninger: samfundsfaglig, sproglig og naturvidenskabelig, herunder indgår fag som informatik, erhvervsøkonomi og idræt.

Særligt idrætsaktiv?

Brøndby Gymnasium har en stærk idrætsprofil og et miljø med mange idrætshold. Og for de særligt idrætsaktive er skemaet tilrettelagt, så der er tid til at dyrke sport på et krævende plan og samtidig gennemføre en studentereksamen på 3 år med et godt resultat og en fuld gymnasieoplevelse. Brøndby Gymnasiums placering direkte på Brøndby Stadion med Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark som naboer gør miljøet helt unikt, og eliteidrætsudøvere, der er Team Danmark godkendt kan naturligvis tage gymnasieuddannelsen på Team Danmark-ordning.